MKC Pri Rdeči Ostrigi


Smo medgeneracijski kulturni center, ki se nahaja na območju bivše vojašnice in sicer na Partizanski cesti 1 v Škofji Loki. V sklopu kulturnega centra se nahajajo večnamenska dvorana z letnim vrtom, ki sta primerna za različne prostočasne aktivnosti, Atelje CLOBB namenjen tistim z umetniško žilico ter kletni vadbeni prostor za mlade glasbenike, imenovan Podroom.


Vodilo Rdeče Ostrige je koncept, ki ga imenujemo »shared space«. V praksi to pomeni dvoje. Na eni strani poudarja odprtost prostora tako za mlade kot starejše, socialno ogrožene in izključene ter druge, ki želijo izvajati (tudi svoje) dejavnosti v prostorih Rdeče Ostrige, na drugi strani pa je za organizatorje tovrstnih aktivnosti, uporaba prostorov brezplačna. Vzporedno s konceptom, vsakodnevno poteka tudi medgeneracijski prenos znanja, s starejših uporabnikov na mlajše in obratno, odvisno od izkušenj aktivistov in uporabnikov.


Poleg popoldanskih aktivnosti, se v MKC Pri Rdeči Ostrigi odvija tudi pester večerni (kulturni) program, namenjen vsem generacijam, njegovo vodilo pa so kvalitetne, inovativne in ustvarjalne kulturne vsebine – od npr. gledaliških predstav preko razstav do glasbenih dogodkov, ki jih izvajamo v lastni režiji oz. v sodelovanju s prijateljskimi (ali zainteresiranimi) organizacijami in društvi. O našem dobrem delovanju pričajo tudi projekti, ki jih podpira Ministrstvo za kulturo RS,  v Ostrigi tako domujeta prepoznavni »Festival In Memoriam prof. Peter Hafner« in cikel (metalskih) koncertov »Ostrigina metalurgija«.


Naši prostori so zvočno in tehnično opremljeni tako, da  se lahko uporabljajo za različne dogodke in dejavnosti, vse od glasbenih (koncertov in tematskih večerov) pa do neformalnega izobraževanja (delavnice, tečaji, javni posveti) in druženja..


onas2
onas3
onas1
govan